Avondklok

Via een online enquête vroegen we naar de mening van het Trendpanel over de avondklok. Vind je het een goede maatregel? En hoe lang verwacht je dat deze zal duren?

56% staat positief tegenover de avondklok, 15% is negatief. De mensen die positief zijn hadden vaak al liever eerder gezien dat deze maatregel werd genomen. Ze zien het als goed extra manier om de verspreiding van het virus te verminderen. Veel van deze positieve mensen geven aan dat ze het liefst een zo streng mogelijke aanpak willen en dat ze merken dat het toch al rustig was op straat na 21:00 uur. Mensen die negatief zijn over de avondklok geven aan dat ze niet verwachten dat de maatregel effect heeft. En dat het nog een verdere beperking is van de bewegingsvrijheid van (vooral) de jeugd. Daarnaast vinden ze de totstandkoming van het besluit ondemocratisch.

Verwachten we dat de avondklok effectief zal zijn? De meeste mensen (42%) verwachten dat de avondklok redelijk veel effect zal hebben, 37% verwacht niet veel. 17% helemaal geen effect en 4% zeer veel effect.

Voor de meeste mensen heeft de avondklok weinige impact op persoonlijk vlak. Voor 18% van de mensen heeft de avondklok redelijk tot zeer veel impact op persoonlijk vlak. Voor 44% van de mensen heeft het niet veel impact en voor 38% heeft het helemaal geen impact. Een meerderheid van de mensen op wie het impact heeft (62%) geeft aan dat het minder kunnen zien van vrienden, familie of bekenden de belangrijkste belemmering is. Voor 34% geeft het een negatief gevoel dat ze ’s avonds na 21:00 uur niet meer de deur uit kunnen. 25% van de mensen op wie het impact heeft geeft aan dat ze ’s avonds geen avondwandeling meer kunnen doen en nog eens 25% geeft aan dat ze gezellige avondjes hebben moeten afzeggen die al gepland stonden.

Tot hoe lang is de avondklok dan van kracht verwachten we? (dit hebben we dus eind januari uitgevraagd):20% verwacht tot 10 februari (de oorspronkelijke looptijd)

-37% verwacht tot eind februari
-12% tot half maart
-12% tot eind maart
-10% tot half april of later
-De rest durfde zich niet aan een schatting te wagen

Wat zijn de eerste ervaringen met de avondklok tot nu toe? Ten opzichte van de verwachtingen die we vooraf hadden? Voor 47% valt het mee, voor 28% valt het niet mee, maar ook niet tegen, voor 19% valt het tegen. De overige 6% kon het niet zeggen. De mensen voor wie het meevalt zeggen dat ze hun gedrag weinig hebben moeten aanpassen. Dat ze het prettig rustig vinden op straat. En dat wat ze ’s avonds gepland hadden niet heel erg was om af te zeggen of te verplaatsen naar eerder. Wel geven ze vaak aan dat ze erg geschrokken zijn van alle rellen in de beginfase van de avondklok De mensen voor wie het tegenvalt noemen deze rellen ook zeer vaak. Daarnaast geven ze aan dat ze zich opgesloten voelen en dat ze deze maatregel sowieso veel te ver vinden gaan. Dan nog een aantal uitspraken:

-76% denkt dat we deze zomer nog wel met beperkingen vanwege Coronamaatregelen te maken hebben
-52% maakt zich grote zorgen vanwege alle berichten over vaccinaties
-36% vindt dat Nederland nog meer maatregelen moet nemen om uit de Coronacrisis te komen
-18% verwacht dat er steeds meer begrip zal komen voor de avondklok
-En slechts 14% denkt dat de Nederlandse strategie om uit de Coronacrisis te komen de juiste is

Uitgelichte afbeelding

Avondklok uitgelichte afbeelding 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: