Corona Check QR-code

De Corona Check QR-code houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Ook uit de online enquête binnen het Trendpanel (uitvoering eerste helft oktober 2021) blijkt dat de meningen behoorlijk verdeeld zijn. Bij elkaar beschikt 82% over een QR-code, waarvan 74% deze in de app heeft en 8% deze als papieren versie. Van de 18% die nog geen QR-code heeft, is 10% van plan deze nog aan te vragen 79% zal dat niet doen en 11% weet dat nog niet.

De mensen die wél van plan zijn nog een QR code aan te vragen maar dat nog niet gedaan hebben, noemen in de meeste gevallen dat ze nog niet in een situatie gekomen zijn dat ze dat nodig hadden. De mensen die niet van plan zijn om nog een QR-code aan te vragen geven het vaakst (76%) aan dat ze niet gevaccineerd zijn en ook niet van plan zijn zich te laten vaccineren. 68% vindt het onzin dat je een QR-code nodig hebt om toegang te krijgen. 31% geeft nog aan dat ze alleen naar locaties gaan waar ze ook tegen het gebruik van de QR-code zijn.

De mensen die wél een QR-code hebben, hebben die in 57% van de gevallen ook daadwerkelijk gebruikt. Het aanvragen van de code ging in 84% goed tot zeer goed, in 6% ging dat niet goed tot zelfs slecht. De QR-code is het vaakst gebruikt om gebruik te kunnen maken van de horeca (70%). Daarnaast werden vakantie / reizen en bioscoop / theater door 17% van de QR-gebruikers als reden genoemd. Voor maar liefst 94% van de gebruikers verliep het toegang krijgen via de QR-code goed tot zelfs zeer goed.

Sterke verdeeldheid kwam terug bij de vraag “wat vind je ervan dat er mensen zijn die principieel tegen het gebruik van de QR-code zijn?”: 35% geeft aan “Prima dat moeten zij zelf weten”, 35% geeft aan “Ik snap ze wel, maar het creëert verdeeldheid en dat is jammer” en 30% geeft aan “Ik vind dat onbegrijpelijk”. De toelichting die hierop gegeven wordt, stipt die verdeeldheid nog eens verder aan: de groep die het prima vindt, is vaak ook tegenstander van het beleid met de QR-code en vindt het discriminerend dat er onderscheid wordt gemaakt in de mogelijkheden van mensen die wel en die geen QR-code hebben. De groep die het onbegrijpelijk vindt, vinden dat mensen die tegen het gebruik van de QR-code zijn, anderen in gevaar brengen en vinden het egoïstisch dat ze niet bereid zijn om mee te werken en zodoende de pandemie verder in te laten krimpen.

De stellingen die we aan het eind van de online enquête hebben voorgelegd onderstrepen dit verder: 56% vindt dat CoronaCheck voor een verdere verdeeldheid in Nederland zorgt (17% is het hiermee oneens). Alleen met de stelling “ik snap dat CoronaCheck voor nu even nodig is, maar zodra het kan moet het zo snel mogelijk weer stopgezet worden” zijn meer mensen het eens (58% eens versus 19% oneens).

Tot slot nog een selectie uit de vele reacties die we kregen. Het laat in ieder geval zien dat het onderwerp enorm leeft onder de leden van het Trendpanel.

  • “Zoals al aangegeven in de vorige opmerkingen begrijp ik de situatie best van 2 kanten maar hier moeten we gewoon even doorheen en hoe sneller we dit met z’n allen doen des te eerder zijn we er totaal van af.”
  • “Coronacheck is niet voor even, maar denk dat we daar vanaf nu aan vast zitten, pure discriminatie om gezonde mensen te weigeren!”
  • “De gedachte achter de app is zeer begrijpelijk, echter de regelgeving en uitvoering is onverteerbaar en niet uit te leggen.”

Uitgelichte afbeelding

Corona Check QR-code feature image 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: