De media

Onlangs ondervroegen we onze panelleden over hun mediagebruik en hoe zij tegen de verschillende media aankijken. Welke media vinden ze het meest betrouwbaar?

Mediagebruik
Internet is de televisie ruim gepasseerd als het gaat om het meest gebruikte mediumtype. De meest gebruikte media zijn WhatsApp (89%), Facebook (85%) en internet anders dan social media (73%).
Televisiekijken naar reguliere zenders (70%) en uitgesteld televisie kijken (60%) volgen daarna. Eén op de drie consumenten leest nog printmedia (dagbladen / tijdschriften).

Als we dan gebruik maken van een medium, dan zien we dat gemiddeld de meeste tijd aan televisiekijken via reguliere zenders en het luisteren naar de radio wordt besteed. Het kortst zijn we
actief op social media, waarbij de gemiddelde tijd vooral kort is voor Pinterest, Twitter en Snapchat.Het social mediagebruik is voor de Nederlandse consumenten vergelijkbaar met vorig jaar.

Waarom gebruiken we social media?
Het gebruik per social media verschilt natuurlijk. Maar hoe zit dat nu eigenlijk precies? Facebook gebruiken we vooral om contacten te onderhouden (59%), op de hoogte te blijven (46%) en als leuke tijdsbesteding (43%). Verder geeft nog 30% aan dat het steeds minder leuk wordt.

Voor Instagram staat een leuke tijdsbesteding op nummer 1 (45%), gevolgd door contacten onderhouden (41%) en op de hoogte blijven (41%).YouTube is vooral een leuke tijdsbesteding (61%), informatief (40%) en afwisselend (28%).WhatsApp wordt vooral gebruikt om contacten te onderhouden (87%) en in mindere mate om op de hoogte te blijven (33%).

Hoe betrouwbaar zijn de verschillende media?
De meningen over de betrouwbaarheid van verschillende media, zijn sterk verdeeld: media die door circa de helft of meer van de consumenten als betrouwbaar worden gezien, zijn de NPO (67%),
Wikipedia (59%), NU.nl (56%), RTL (53%) en de Volkskrant (47%). Media die als zeer onbetrouwbaar worden gezien, zijn X (voorheen Twitter) (13%), Instagram (25%), Facebook (29%) en de Telegraaf
(31%). Het vertrouwen in de verschillende social media is dus beperkt.

Voorkeur voor type nieuws

Consumenten hebben geen duidelijke voorkeur voor type nieuws. De één vindt internationaal nieuws interessant (19%), de ander nationaal nieuws (25%), weer de andere lokaal nieuws (21%). De
meesten geven aan geen voorkeur te hebben (29%).

Tot slot legden we de leden van het Trendpanel nog een aantal stellingen voor. Voor maar liefst 5 op de 6 consumenten (83%) wordt het steeds onduidelijker of nieuws betrouwbaar is of niet. 2 op de 3 consumenten (66%) zou het liefst minder tijd aan social media willen besteden dan ze nu doen. 65% vindt het niveau van de Nederlandse media over het algemeen hoog. En hoe zit het met de rol van lineaire televisie? 58% verwacht over 5 jaar vrijwel alleen nog maar uitgesteld of On Demand televisie
te kijken.

Dit waren alle resultaten. Hopelijk vond je het weer interessant om te lezen!

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: