Duurzaamheid in 2023

In maart 2023 vroegen we onze panelleden hoe ze aankijken tegen duurzaamheid. In hoeverre zijn ze ermee bezig en maken ze zich er zorgen over? Houden ze er zelf rekening mee in hun eigen dagelijkse leven en wat zijn hun verwachtingen?

Hoe kijken panelleden aan tegen duurzaamheid?
Circa 8 op de 10 vindt duurzaamheid belangrijk; 21% heeft weinig interesse in duurzaamheid en gelooft er ook niet zo in. Ondanks dat men duurzaamheid belangrijk vindt, geeft 6 op de 10 aan af en toe tot vaak minder duurzame keuzes te maken omdat het makkelijker of voordeliger is. Daarnaast geeft 57% aan duurzamer te willen handelen, maar dit niet altijd even makkelijk te vinden. Meerdere panelleden geven aan dat je inkomen bepalend is voor de mate waarin je duurzaam kunt leven. Bijna de helft (45%) is het eens met de stelling dat ze in de war raken van alle verschillende meningen over duurzaamheid.

We vroegen panelleden ook over welke zaken m.b.t. duurzaamheid ze zich zorgen maken. De bezorgdheid over de verschillende thema's is groot. De zaken waar men zich het meest zorgen om
maakt:
– Verdwijnen van bossen en regenwouden (91% veel + enige zorgen)
– Plastic soep (grote hoeveelheid plastic afval in oceanen) (92% veel + enige zorgen)
– Uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten (84% veel + enige zorgen)
Over alle thema's maakt een ruime meerderheid zich zorgen. Waar de grootste groep geen zorgen
over heeft zijn: klimaatverandering, stijging zeespiegel en overconsumptie. Dit gaat om minder dan een kwart van de panelleden.

Wat zijn de verwachtingen van panelleden over duurzaamheid & maatregelen?
Zes op de tien panelleden gelooft niet dat Nederland haar klimaatdoelstelling (in 2050 helemaal CO2-neutraal) gaat halen. Meerdere panelleden geven ook aan dat dit soort klimaatdoelen ook afhangen van de hele wereld en niet alleen van Nederland. Een minderheid van één derde denkt dat de meeste Nederlandse bedrijven eerlijk zijn over hoe duurzaam ze zijn.
We vroegen panelleden ook welke maatregelen volgens hen effect hebben op een beter leefbare wereld. De volgende top-3 maatregelen werden het vaakst gekozen:
– Grootschalig aanplanten nieuwe bossen (94% groot + enig effect)
– Sterke toename in hergebruik producten (93% groot + enig effect)
– Wereldwijd inkrimpen luchtvaartsector (81% groot + enig effect)
Bij de verschillende maatregelen konden panelleden ook het antwoord ‘geen effect’ kiezen. Deze
antwoordoptie werd het vaakst gekozen voor de volgende 3 maatregelen:
– Elektrisch rijden als de standaard (35% geen effect)
– Streven naar halvering vleesconsumptie (33% geen effect)
– Aanleggen grote windmolenparken op zee (20% geen effect)

Wat doen panelleden zelf op het gebied van duurzaamheid in hun dagelijks leven?
In hoeverre houden panelleden rekening met duurzaamheid bij het kopen of gebruiken van
producten? De grootste groep (48%) probeert er regelmatig op te letten wanneer ze producten

kopen of gebruiken. 28% geeft aan er zoveel mogelijk op te letten, en 24% geeft aan er (vrijwel) nooit
op te letten. Diverse panelleden geven aan dat duurzaam vaak duur is en met de huidige inflatie niet
(meer) te doen is.
We vroegen panelleden ook welke acties zij zelf ondernemen op het gebied van duurzaamheid (via
een gesloten vraag). De top-5 van meest gekozen acties is:
– Afval scheiden (81%)
– Zo weinig mogelijk energieverbruik in het huishouden (minder lang douchen, thermostaat
lager) (71%)
– Huis goed isoleren (51%)
– Zo weinig mogelijk plastic producten / verpakkingen kopen 46%)
– Niet / minder met het vliegtuig op reis (43%)

Sommige panelleden geven aan bepaalde acties ook uit kostenoverwegingen te doen. De acties t.a.v.
duurzaamheid die panelleden het minst vaak ondernemen zijn:
– Beperkt / geen vlees eten (34%)
– Biologische producten kopen (29%)
– Elektrisch rijden (9%)
Daarnaast geeft een kleine groep (5%) aan helemaal niets te ondernemen wat betreft acties t.a.v.
duurzaamheid.

Als afsluiter vroegen we panelleden voor welke productcategorieën zij open staan voor leasen (t.o.v. bezitten). De meerderheid (59%) lijkt niet te springen om te leasen; zij kozen het antwoord ‘geen van deze’ (een ‘anders, namelijk’ optie werd ook aangeboden). Diverse panelleden geven aan leasen een duur alternatief te vinden. Andere panelleden geven aan het toch prettig vinden dat iets van henzelf is. Een paar productcategorieën die men wel ziet zitten om te leasen zijn:
– Auto (30%)
– Witgoed (bijv. wasmachine / koelkast) (15%)
– Fiets (10%)
– Televisie (10%)

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: