Het eind in zicht?

Via een online enquête vroegen we (begin april) naar het uitstel van de maatregelen die toen nog golden zoals de avondklok en sluiting van de terrassen. Het moment van onderzoek was net na de persconferentie waarin werd aangekondigd dat het open gaan van de terrassen en beëindigen van de avondklok niet 21 april maar op zijn vroegst 28 april zou plaatsvinden. Inmiddels weten we dat dit ook op 28 april is gebeurd. Maar nu dus de reacties die jullie destijds hadden hierover:

Over het uitstellen van de maatregelen waren jullie verdeeld: 43% vond dit verstandig, 41% vond dit onverstandig (de overige 16% was neutraal). De 2-deling komt duidelijk tot uiting in de toelichting: deels vinden de mensen dat de situatie met alle besmettingen nog veel te gevaarlijk was, aan de andere kant vonden mensen dat het simpelweg tijd is voor meer vrijheid. Dat alle maatregelen lang genoeg hebben geduurd en dat mensen zelf goed in staat zijn zich aan de maatregelen te houden. Waar overigens de andere groep het weer sterk mee oneens is, die vinden juist dat mensen slecht in staat zijn zich goed te gedragen bij meer vrijheden.

De 6e stap (het volledig loslaten van de maatregelen) staat gepland voor half augustus. De meesten denken dat dit niet gehaald wordt: 35% (de grootste groep) denkt oktober of later, 16% denkt september, 10% denkt augustus en 11% is optimistisch en denkt juli of eerder. De overige 29% had echt geen idee.

We vroegen ook naar het Janssen vaccin en het AstraZeneca vaccin die in een klein aantal gevallen tot een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes leiden. 51% vindt dat we “gewoon” moeten doorprikken omdat het risico laag is. 24% vindt dat we helemaal moeten stoppen met deze vaccins en 20% wil wachten tot we zeker weten wat de risico’s zijn en dan pas de beslissing nemen. De overige 5% had hier geen mening over.

Naar welke versoepeling verlangen we het meest? Dat is er niet één specifiek. Buitenterrassen open (23%), verruiming openstelling detailhandel (22%) en meer dan 2 bezoekers thuis toegestaan (18%) worden het vaakst gekozen. Maar veel mensen geven als toelichting aan vooral “alles weer terug naar het oude normaal” te willen.

42% ervaart veel persoonlijke hinder van de maatregelen, voor de overige 58% valt het mee.

Dan nog een aantal stellingen:

  • 62% verwacht nog meer onaangename verrassingen met dit vaccinatiebeleid
  • 49% vindt dat we al zo lang hebben moeten wachten op de versoepelingen, dat het weekje extra ook niet meer uitmaakt
  • 44% vindt dat de vaccins veel te snel zijn goedgekeurd en dat dit zorgvuldiger had gemoeten
  • 38% vindt dat mensen die gevaccineerd zijn sneller hun vrijheden moeten terugkrijgen, 41% is het hiermee oneens.

Uitgelichte afbeelding

Het eind in zicht uitgelichte afbeelding 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: