Kwalitatief onderzoek

Via Trendpanel kan je meedoen aan kwalitatief onderzoek. Dit zijn diepte-interviews over een bepaald thema. Je wordt geïnterviewd door een ervaren onderzoeker: soms individueel, soms in een groep met andere panelleden. De interviews vinden meestal online plaats, in sommige gevallen op een specifieke locatie. Voor kwalitatief onderzoek is het totale aantal deelnemers klein. En in sommige gevallen zoeken we naar zeer specifieke doelgroepen. Vooraf vindt daarom altijd een eerste selectie plaats via een online vragenlijst. Hiermee bepalen we of je tot de doelgroep behoort en of je beschikbaar bent op de geplande interviewtijden. Daarna ontvang je via de mail of telefonisch verdere instructies.

Beloning voor deelname

Voor je deelname aan kwalitatief onderzoek ontvang je altijd een beloning. Deze is afhankelijk van de tijd die je kwijt bent aan het interview en eventuele voorbereidingen. Meestal liggen de beloningen tussen de € 25,- en € 50,-.

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: