Oekraïne, 2 weken later

Na een onderzoek vlak voor en vlak na de inval van Rusland in Oekraïne, heeft Trendpanel in samenwerking met Miles Research opnieuw een online enquête uitgevoerd onder Nederlandse consumenten naar hun gevoel ten aanzien van de situatie op dat moment (3 weken na de inval).

Ten opzichte van de situatie 1 week na de inval, zijn de zorgen onder Nederlanders iets afgenomen: 57% maakt zich nu veel zorgen over de Oekraïense bevolking (ten opzichte van 65% twee weken eerder). 23% maakt zich veel zorgen voor Nederland (ten opzichte van 25% 2 weken eerder) en 11% maakt zich persoonlijk veel zorgen (ten opzichte van 15% 2 weken eerder). Waar 50% van de Nederlanders de situatie een week na de inval op de voet volgde, is dat 2 weken later afgenomen naar 39%.

De sancties voor Rusland vanuit het Westen worden door 37% te licht bevonden en door 9% te streng. 34% vindt ze precies goed. De helft van de Nederlanders is voor een no-fly zone, 27% is hierop tegen. De helft van de Nederlanders denkt dat de oorlog binnen een jaar is afgelopen, 20% denkt dat deze langer zal duren. De overige mensen konden daar geen mening over vormen.

Opvallend is dat wensen ten aanzien de Westerse houding ten aanzien Rusland vlak na de inval veel strikter waren dan 3 weken na de inval. Waar 57% vlak na de inval vond dat het Westen veel krachtiger tegen Rusland moest optreden, vindt 2 weken later 43% dat nog altijd. En waar 59% van de Nederlanders een week na de inval vond dat het defensiebudget van Nederland fors moest worden verhoogd, vindt 2 weken later 46% dat nog.

Volgens veruit de meeste Nederlanders (78% ten opzichte van 72% twee weken eerder) blijft de rol van Nederland nog altijd hetzelfde: meedoen aan opgelegde sancties, geen militaire interventies. De kans op een nucleaire oorlog is iets kleiner (11% acht dit waarschijnlijk ten opzichte van 14% twee weken eerder) en ook de kans dat er in Rusland een revolutie ontstaat waardoor Poetin moet aftreden is iets verkleind: 14% acht dit waarschijnlijk tegen 18% twee weken eerder.

Twee derde van de Nederlanders vindt het goed als er Oekraïense vluchtelingen in hun gemeente dan wel wijk worden opgevangen. 28% heeft al hulp geboden en 8% is van plan dit nog te gaan doen. Veruit de meeste mensen doen dat door geld te doneren. Uiteindelijk verwachten de meeste mensen een negatief scenario voor Oekraïne. Of Rusland “pakt wat het pakken kan” zonder de regering ten val te brengen, of Rusland neemt Kiev in en installeert daar een pro-Russische regering of Oekraïne wordt opgedeeld in Oost en West.

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: