Ontbijtgewoonten

In een eerdere online enquête hebben we gevraagd naar de ontbijtgewoonten van de leden van het Trendpanel. 80% ontbijt zowel doordeweeks als in het weekend. 2% doet dat alleen doordeweeks en nog eens 2% ontbijt alleen in het weekend. De overige 16% ontbijt helemaal nooit.

Van die 16% zeggen de meesten (67%) dat ze geen trek hebben ’s ochtends. 30% eet liever op andere momenten van de dag en 12% komt er meestal niet aan toe.

Wat eten / drinken we dan ’s ochtends? Op doordeweekse dagen is dat:

-Boterham: 59%
-Koffie: 46%
-Hartig broodbeleg: 35%
-Yoghurt / kwark: 35%
-Thee: 28%
-Zoet broodbeleg: 24%
-Ei: 19%
-Fruit: 18%

In het weekend is dat:

-Koffie: 49%
-Boterham: 48%
-Hartig broodbeleg: 44%
-Broodjes / croissantjes uit de oven: 42%
-Ei: 39%
-Thee: 29%
-Yoghurt / kwark: 28%
-Zoet broodbeleg: 28%
-Fruit: 20%

Alleen de grootste categorieën hebben we hierin meegenomen.

Veruit de meeste mensen ontbijten thuis (96%), de rest doet dat “onderweg” of ergens anders.

Doordeweeks ontbijt 66% alleen en 34% samen, in het weekend ontbijt 40% alleen en 60% samen.

Doordeweeks ontbijten de meeste mensen tussen 8 en 9 uur (30%) of tussen 7 en 8 uur (28%), en de meesten doen daar 5-10 minuten over (34%) of 10-15 minuten (34%). In het weekend ontbijten de meeste mensen tussen 9 en 10 uur (36%) of tussen 8 en 9 uur (33%). En meestal doet men er dan 10-15 minuten (29%) of 15-20 minuten (24%) over.

De belangrijkste keuzes voor het ontbijt worden gebaseerd op:

-Of het lekker is (48%)
-Of het gezond is (44%)
-Of ik er voor de hele ochtend voldoende aan heb (35%)
-Of het makkelijk te maken is (31%)

Regelmaat: elke dag hetzelfde ontbijt (24%)

Als mensen zichzelf moeten indelen naar “type ontbijter” zijn de meesten een snelle ontbijter “weinig tijd voor een uitgebreid ontbijt, dus doe ik dat het liefst snel” (35%) of een gezonde ontijter “mijn ontbijt moet vooral gezond zijn”. 45% vindt het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag, 21% is het hiermee oneens. Gemiddeld genomen vinden we niet dat we onze ontbijtgewoonten moeten aanpassen. 22% vindt dat ze meer de tijd moeten nemen voor het ontbijt dan ze nu doen (47% is het daarmee oneens) en 19% vindt dat ze gezonder moeten ontbijten (51% is het daarmee oneens).

Uitgelichte afbeelding

Ontbijtgewoontenuitgelichte afbeelding 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: