Provinciale Statenverkiezingen 2023

In april 2023 vroegen we onze panelleden hoe ze aankijken tegen de Provinciale Statenverkiezingen. Hebben ze gestemd en waarom wel/niet? Wat vinden ze van de uitkomsten van de verkiezingen? En hoe vinden ze dat het gaat met Nederland?

Hoe ziet het stemgedrag eruit?
Een meerderheid van 84% van de panelleden heeft gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen.De minderheid die niet heeft gestemd (16%) geeft als voornaamste redenen hiervoor: geen vertrouwen in de politiek, geen mogelijkheid om te stemmen en geen interesse in politiek.

De partij waar de meeste panelleden (28%) op hebben gestemd komt overeen met het landelijke beeld; namelijk de BBB. Daarna volgen SP (10%), PVV (9%), Groenlinks (8%), PvdA (7%) en Partij voor de Dieren (7%). Redenen om voor de BBB te stemmen zijn o.a. dat ze een goed en realistisch verkiezingsprogramma hebben, een menselijke partij zijn met oog voor burgers en boeren, hoop dat er echt iets gaat veranderen in Nederland en onvrede met het huidige kabinet.

Ruim de helft van de panelleden (54%) heeft op de lijsttrekker van de desbetreffende partij gestemd. Veel genoemde redenen om niet op de partijleider te stemmen: iemand anders was geschikter, keuze voor een lokaal iemand, keuze voor een vrouw of keuze voor een bekende op de lijst.

Wat vindt men van de uitkomsten van de verkiezingen?
Bijna zes op de tien panelleden vindt de uitkomsten van de verkiezingen (zeer) positief. Als toelichting geeft men aan dat dat tijd is voor verandering in Den Haag, dat de huidige partijen al te lang regeren en er bijna niets verandert, en dat het een frisse wind is. 20% staat neutraal tegenover de uitkomsten van de verkiezingen. Nog eens 20% vindt de uitkomsten (zeer) negatief; als toelichting geeft men aan: zorgen over de onervarenheid van de BBB, zorgen om de natuur en de dieren, zorgen of de BBB het wel waar kan maken en dat het ‘proteststemmen’ zijn die niet om de juiste reden zijn gemaakt.

Daarnaast vroegen we ook welke (politieke) thema's men belangrijk vindt. De top-5 van meest
gekozen thema's is:

– Gezondheidszorg (73%)
– Wonen (59%)
– Sociale zekerheid (55%)
– Veiligheid (49%)
– Onderwijs (45%) en Vergrijzing / Pensioenen (45%)

Men vindt veel thema's belangrijk, maar de volgende thema's zijn het minst vaak gekozen:
– Ondernemerschap (9%)
– Kunst & cultuur (15%)
– Privacy / persoonsbescherming (21%)

Hoe gaat het met Nederland?
We vroegen panelleden hoe zij vinden dat het gaat met Nederland. Een derde (33%) vindt dat het vrij slecht gaat en 14% vindt dat het zeer slecht gaat met Nederland. Als redenen hiervoor wordt o.a. aangegeven:

grote kloof tussen arm en rijk, inflatie, woningtekort, bezuinigingen in de zorg en het

asielbeleid. Bijna 4 op de 10 (37%) vindt dat het niet goed, maar ook niet slecht gaat met Nederland. 15% vindt dat het vrij goed gaat en 1% dat het zeer goed gaat met Nederland. Toelichtingen hierop zijn vooral dat het in vergelijking met andere landen best goed gaat met Nederland, maar minder dan voorheen.

Tot slot hebben we een aantal stellingen voorgelegd over veelbesproken politieke onderwerpen. Hier kijkt men vrij uiteenlopend tegenaan:

– 4 op de 10 is het ermee eens dat Nederland zich maximaal moet inspannen om de CO2 uitstoot te verminderen; 32% is het hier niet mee eens.

– Ruim drie op de 10 (32%) is het eens met de stelling dat Nederland uit de Europese Unie moet stappen. Een meerderheid van 45% is het hier niet eens.

– Een kwart (26%) is het eens met de stelling dat Nederland alles op alles moet zetten om de stikstofuitstoot te halveren in 2030. Bijna de helft (47%) is het hier niet eens.

– 1 op de 10 (11%) is het ermee eens dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen. De meerderheid van twee derde (66%) is het hier niet mee eens.

– Ruim 1 op de 5 (22%) is het eens met de stelling dat Nederland meer moet doen tegen de oorlog in Oekraïne. Daarentegen is bijna 4 op de 10 (37%) het hier niet mee eens.

Dit waren alle resultaten. Hopelijk vond je het interessant om te lezen!

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: