Hete zomer!

Resultaten zomer-onderzoek
In augustus was het enorm warm in Nederland. De gemiddelde temperaturen blijven stijgen. Wat vinden we van die ontwikkeling? En we hebben een aantal vragen over de boerenprotesten wederom gesteld om die ontwikkelingen We kijken tot slot ook nog vooruit naar het najaar waarin mogelijk corona weer een grote impact heeft op de samenleving.

We maken ons een beetje zorgen over de hoge temperaturen

Allereerst de hoge temperaturen. In onze online enquête vroegen we naar de mening over deze temperaturen. En die is aardig verdeeld: 41% maakt zich een beetje zorgen, 30% vindt het zeer zorgelijk omdat de aarde te snel opwarmt en 29% vindt deze temperaturen prima en maakt zich geen zorgen. Los van alle klimaatontwikkelingen, vindt een krappe meerderheid van 55% deze zomerse temperaturen te warm, 43% vindt het precies goed en van de overige 2% mag het zelfs nog wat warmer

Bijna 1/3 van de vakantiegangers mijdt Zuid-Europese bestemmingen vanwege de hitte
Ook meer ten zuiden in Europa worden warmterecords gebroken. We vroegen of dit invloed heeft op de beslissing daar op vakantie te gaan. Ruim 2/3 van de mensen die al naar die landen gingen, blijven gewoon naar deze Zuid-Europese landen gaan. Iets minder dan 1/3 geeft aan deze landen vanwege de hoge temperaturen te mijden.

Verdeeldheid over hoe de media berichten over klimaatverandering
Als het gaat over de berichtgeving omtrent de temperatuurstijgingen en klimaatontwikkelingen, dan denkt 34% dat de berichtgeving in de media dat op een juiste manier weergeeft, 33% dat we banger worden gemaakt dan nodig is, en 24% denkt dat er meer alarm geslagen zou moeten worden omdat de situatie alsnog te rooskleurig wordt voorgesteld.

Sympathie voor de boeren neemt in augustus iets af ten opzichte van juli
In augustus hebben we ook een aantal vragen herhaald over de boerenprotesten. Net als in juli vindt een meerderheid (61%) dat de stikstofuitstoot wel een probleem is, maar dat de boeren daar minder sterk verantwoordelijk voor gemaakt moeten worden. Had in juli nog 69% van de Nederlanders begrip voor de boerenprotesten, in augustus is dat iets gedaald naar 61%. En ook de sympathie voor de boeren is gemiddeld iets afgenomen. Nu geeft 29% van de Nederlanders aan dat ze meer sympathie voor de boeren hebben gekregen (tegenover 37% in juli) en geeft 33% aan juist minder sympathie te hebben voor de boeren (tegenover 28% in juli). 29% vindt in augustus dat de acties van de boeren veel te ver gaan (ten opzichte van 24% een maand eerder) en nog maar 12% heeft sympathie voor alle acties (ten opzichte van 16% een maand eerder).

Coronavirus lijkt weer op te gaan leven, maar een nieuwe lockdown achten we niet waarschijnlijk
Tot slot vroegen we in deze online enquête nog naar de verwachtingen voor dit najaar rondom het coronavirus. 55% verwacht dat het coronavirus dit najaar weer sterk zal opleven in Nederland, 28% denkt misschien, 17% denkt van niet. 16% denkt dat Nederland weer in lockdown gaat, 30% denkt dat dit misschien gebeurt, en een krappe meerderheid van 53% denkt van niet. Als er dit najaar een nieuwe vaccinatieronde komt, denkt iets meer dan de helft (51%) zich (weer) te laten vaccineren. 29% zal dit niet gaan doen, de overige 20% weet dat nog niet.

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: