Thuiswerken in Coronatijd

Via een online enquête vroegen we onder andere naar de werksituatie van de leden van het Trendpanel. De meeste werkenden zijn tevreden over hun eigen baan: 64% geeft een 8 of hoger, 11% geef zijn werk een onvoldoende. De mensen die kritisch zin benoemend meestal de werkdruk en gebrek aan waardering als negatieve aspecten. De positieve mensen benoemen vaak de afwisseling, goede relatie met collega’s en waardering.

Voor circa de helft van de werkenden heeft Corona de werksituatie veranderd. Het vaakst betreft dit vaker werken vanuit huis (24%), minder uren maken (13%) of juist meer uren maken (10%). 31% verwacht dat Corona een blijvende impact heeft op hoe ze hun werk moeten inrichten, 50% verwacht dit niet en de overige 19% heeft echt geen idee.

Zowel aan werkenden als aan niet werkenden hebben we gevraagd in hoeverre activiteiten die ze naast hun werk ondernemen door de Coronacrisis veranderd zijn. Voor 22% zijn die sterk veranderd, voor 41% enigszins veranderd en voor 37% niet veranderd. Opvallend is dat de toelichting van de panelleden die andere activiteiten ondernemen uiteenloopt. Bijvoorbeeld wat betreft sporten: een deel geeft aan meer te zijn gaan sporten in Coronatijd terwijl anderen die minder zijn gaan doen. Onder andere vanwege het sluiten van de sportscholen.

Tot slot hebben we nog een drietal stellingen voorgelegd (aan zowel werkenden als niet-werkenden):

  • 61% verwacht dat Corona de manier waarop in Nederland gewerkt wordt blijvend zal veranderen
  • 26% heeft een nieuw ritme gevonden in het dagelijks leven sinds de Coronaperiode
  • 22% heeft door Corona andere dingen ontdekt zijn / haar leven

Uitgelichte afbeelding

Thuiswerken-coronatijd uitgelichte afbeelding 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: