Trends in de samenleving

Recent vroegen we onze panelleden hoe ze op bepaalde vlakken in het leven staan. En hoe ze aankijken tegen mogelijk ontwikkelingen in de samenleving. Zijn ze bezig met trends & nieuwe ontwikkelingen? En hoe waarschijnlijk vinden ze het dat bepaalde ontwikkelingen realiteit worden in de toekomst?

Hoe staat men op bepaalde vlakken in het leven?
We legden panelleden een aantal stellingen voor over hoe zij op bepaalde vlakken in het leven staan. Bijna alle panelleden hebben de behoefte om regelmatig tijd voor zichzelf te nemen (op 89% van toepassing). Ook is op 92% van toepassing dat zij hun leven zo hebben ingericht dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat ze doen en wanneer. Voor de overgrote meerderheid lijkt ‘age is just a number’ te gelden; op 92% is het van toepassing dat hun leeftijd niets zegt over hoe oud zij zich voelen. Zoveel mogelijk op zoek gaan naar nieuwe ervaringen is op een minder grote groep van toepassing (66%).

Als we kijken naar maatschappelijke thema’s zoals polarisatie en duurzaamheid zien we het volgende. Een ruime meerderheid maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving; slechts 16% maakt zich hier géén zorgen over. Het maken van meer verantwoorde keuzes in aankopen is op 84% van toepassing. Daarnaast vroegen we panelleden over het belang van recyclebare materialen bij de aankoop van producten of materialen; bij 80% is dit belang van toepassing.

Opvallend is dat 42% aangeeft niet de mening over allerlei zaken online te delen; voor de overige 58% is dit wel van toepassing. Hetzelfde beeld zien we bij de stelling dat het belangrijk is om te laten zien wie je bent via social media. Dit is voor slechts 36% van toepassing en bij de overgrote meerderheid van 64% niet van toepassing.

Tenslotte legden we ook een stelling voor over de bereidheid om zoveel mogelijk te automatiseren in huis. Dit lijkt (nog) geen hot topic te zijn; 48% geeft aan dat deze bereidheid niet op hen van toepassing is.

Veranderingen in de samenleving
We vroegen in hoeverre panelleden vinden dat de samenleving is veranderd in de afgelopen 5 jaar. Maar liefst 60% vindt dat de samenleving sterk is veranderd. Op welke manieren deze is veranderd wordt veel genoemd: harder geworden, individualistischer geworden, meer polarisatie, minder normen en waarden, geen respect meer voor elkaar, meer armoede en veel vluchtelingenproblemen. Ruim een derde (35%) vindt dat de samenleving redelijk is veranderd en een kleine minderheid (5%) dat deze niet is veranderd.

Verwacht men dat de samenleving over 5 jaar anders zal zijn dan nu? Driekwart veracht van wel; 40% verwacht dat de samenleving redelijk veranderd zal zijn en 36% dat deze sterk veranderd zal zijn. Wat verwachten zij dat er anders zal zijn? Veelal wordt een verdere verslechtering verwacht op de eerdergenoemde zaken van de veranderingen in de afgelopen 5 jaar. Aanvullende zaken die vaker genoemd worden zijn onder andere: grotere rol kunstmatige intelligentie en grotere kans op oorlog. Tegelijkertijd blijkt ook hoop op een betere toekomst uit de gegeven antwoorden. Een minderheid denkt dat de samenleving weinig (22%) of niet (3%) veranderd zal zijn.

Interesse in trends & in hoeverre beschouwt men zich als trendsetter?

Zijn panelleden bezig met trends en nieuwe ontwikkelingen? De helft probeert deze een beetje te volgen. Een kwart geeft aan dat trends en nieuwe ontwikkelingen hen niet zo interesseren. Aan de andere kant probeert 22% deze goed bij te houden. Er is slechts een kleine groep fanatiekelingen (2%) die zoveel mogelijk voorop wil lopen op het gebied van trends en nieuwe ontwikkelingen .

Ook vroegen we voor een aantal categorieën in hoeverre men zichzelf als trendsetter ziet. De meest populaire categorieën waar men voorop probeert te lopen met trends zijn: gezondheid, duurzaamheid, eten & drinken en technologie & gadgets. Categorieën die minder in trek zijn op dit vlak zijn: auto’s & vervoersmiddelen, sport en mode. Voor deze categorieën geeft twee derde aan weinig bezig te zijn met trends.

Verwachtingen over mogelijke nieuwe ontwikkelingen
We legden panelleden een aantal mogelijke nieuwe ontwikkelingen voor. En vroegen hen hoe waarschijnlijk deze zijn voor de komende 5 jaar. In lijn met de overige resultaten uit dit onderzoek is de meest waarschijnlijke ontwikkeling dat de maatschappij verder is gepolariseerd (73% vindt dit waarschijnlijk). De ontwikkeling die daarna het meest waarschijnlijk is volgens panelleden: dat een muzieknummer volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie een nummer-1 hit is geweest (42% vindt dit waarschijnlijk). Andere ontwikkelingen die volgens panelleden waarschijnlijk zijn:

-Door kunstmatige intelligentie zijn veel banen overbodig geworden (volgens 29% waarschijnlijk)
-Een social medium dat we nu nog niet kennen wordt vaker gebruikt dan Instagram en TikTok (volgens 28% waarschijnlijk)
-De binnensteden van de grootste Nederlandse steden zijn volledig autovrij (volgens 26% waarschijnlijk)
-Robots die gedeeltelijk de ouderenzorg doen zijn gebruikelijk (volgens 26% waarschijnlijk)

De meest onwaarschijnlijke trend is dat we onze smartphone minder gebruiken dan we nu doen (volgens 77% onwaarschijnlijk). Gevolgd door: dat zelfrijdende auto’s gebruikelijk zijn in het Nederlandse verkeer (volgens 43% onwaarschijnlijk).
Dit waren alle resultaten. Hopelijk vond je het weer interessant om te lezen!

Uitgelichte afbeelding

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: