Vaccinaties

Via een online enquête vroegen de deelnemers van het Trendpanel naar hun mening over vaccinaties.

30% is positief over het Nederlandse vaccinatiebeleid, 47% is negatief. De mensen die positief zijn, geven aan dat het en grote operatie is. Waarbij weliswaar dingen mis gaan, maar dat Nederland het in vergelijking met de ons omringende landen niet slecht doet. Mensen die negatief zijn, geven aan dat ze het veel te langzaam vinden gaan. Anderen denken dat het vaccin te vroeg op de markt is gebracht en dat bijwerkingen nog onvoldoende zijn getest.

10% vindt dat Nederland het met haar vaccinatiebeleid beter doet dan andere landen, 25% vindt net zo goed en 52% vindt dat Nederland het slechter doet (de rest had er geen mening over).

55% wil zich laten vaccineren, 24% wil zich niet laten vaccineren en de rest twijfelt. Mensen die zich niet willen laten vaccineren willen geen ‘troep in hun lijf’ of vinden het risico dat ze lopen ziek te worden te beperkt.

Een klein deel is al gevaccineerd – in dit onderzoek ging het om 59 mensen in totaal – en 76% is tevreden over het vaccinatie proces. 10% is ontevreden. De tevreden mensen geven aan dat het makkelijk was in te plannen en alles goed en soepel is verlopen, de ontevreden mensen hadden vooral kritiek op de planning, de locatie en het feit dat zij als doelgroep niet eerder aan bod konden komen.

Over wanneer iedereen in Nederland – die zich wil laten vaccineren – gevaccineerd is, zijn de meningen verdeeld. 1% denkt al in juni, 7% juli, 12% augustus, 10% september, 9% oktober, 8% november, 8% december en 16% na december. 29% heeft echt geen idee.

49% heeft geen voorkeur voor een vaccin, 51% heeft dat wel. Van de mensen die wel een voorkeur hebben, willen de meesten het BioNTech / Pfizer vaccin, gevolgd door het Janssen vaccin. De overige vaccins die we hebben voorgelegd (Moderna en AstraZeneca) worden nauwelijks gekozen.

Over het vaccinatiebewijs – een bewijs waarmee mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, waarmee ze weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven – zijn de meningen verdeeld. 44% staat hier positief tegenover, 42% negatief. Mensen die negatief zijn, vinden het discriminerend en vragen zich af of dit wettelijk is toegestaan. Dat het een aantasting is van de privacy en voor een tweedeling in de maatschappij zorgt. Mensen die positief zijn, geven aan dat dit ervoor zorgt dat de maatschappij weer sneller en met minder risico open kan. En dat het ook anderen kan stimuleren zich toch te laten vaccineren. Tot slot de reacties op de stellingen die we hebben voorgelegd:

  • 52% vindt dat je je eigen vaccin moet kunnen kiezen (17% oneens)
  • 42% begrijpt mensen goed die zich niet willen laten vaccineren (35% oneens)
  • 39% vindt dat de overheid teveel stuurt op het vaccineren van de hele bevolking (37% oneens)
  • 35% vindt dat de vaccins veel te snel zijn goedgekeurd en dat het proces veel zorgvuldiger had gemoeten (35% oneens)
  • 33% vindt dat mensen die zijn gevaccineerd veel sneller vrijheden moeten terugkrijgen dan mensen die nog niet gevaccineerd zijn (45% oneens)

Uitgelichte afbeelding

Vaccinaties uitgelichte afbeelding 01

Meer resultaten onderzoek

Verwachtingen 2024
Begin 2024 vroegen we onze panelleden wat hun verwachtingen zijn voor het jaar 2024.
Terugblik 2023
Eind 2023 vroegen we onze panelleden hoe zij het jaar 2023 hebben ervaren. Welk gemiddeld cijfer geven zij het jaar voor hen persoonlijk en
Vakantieplannen
Onlangs vroegen we onze panelleden over hun vakantiegedrag en vakantieplannen voor deze zomer. Hoe kijken zij aan tegen vakanties? Gaan ze op vakantie? Zo ja:

Meer over de vormen van onderzoek
waar jij aan mee kan doen

Volg ons op

Via onze social kanalen delen we interessante en leuke resultaten uit onze onderzoeken. Volg ons ook daar om op de hoogte te blijven: